Aktivitetar

 

Aktivitetar.

Barnehagen er med på dei arrangementa som vi kan delta på gjennom Ivar Aasen tunet, teater, tilstellingar mm. Vi nyttar oss av andre tilbod vi får gjennom blant andre Ørsta kulturhus som tilstellingar, kino mm. Solsikkeklubben har fast tur til atlanterhavsparken i Ålesund i slutten av barnehageåret.
Gjennom nettverket vårt får vi til turar til Raudøya med båt. Vi dreg krabbeteinar, fiskar, disikerer fisk og utforskjer sjølivet. Barnehagen har faste tur dagar i løpet av veka. Turane går oftast i skog og mark, i fjøra og på andre spennande stadar vårt fantastiske nærområde tilbyr.