Ansatte

Nipetrolla

Caroline Rekkedal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Caroline har lang erfaring i Liadal barnehage og arbeider i 100% stilling på Nipetrolla.

Malen Renate Sætre

Stilling: Pedagogisk leder

Malen er utdanna barnevernspedagog med videreutdannelse i barnehagepedagogikk og mentor. Ho arbeider 100% stilling på avdeling Nipetrolla som pedagogisk leiar. Ho er assisterande styrar ved styrars fravær. Ho tar spesialpedagogikk i 2018/2019.

Hildegunn Håvoll

Stilling: Fagarbeider

Hildegunn er ein kreativ sjel som har jobba i barnehagen i mange år. Ho arbeider no i 20% stilling kvar torsdag.

Mari Mork

Stilling: Vikar

Mari har vore med oss som vikar i mange år, ho er fast ringevikar, og er mest hos dei litt større borna.

Kjellrunn Meek

Stilling: Vikar

Kjellrunn har arbeidet i barnehagen i mange år tidlegare. Ho er no fast ringevikar ved sjukdom.

Skogstrolla

Anette Sandbakk Pedersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anette har ti års erfaring i barnehagen, ho er utdanna barne og ungdomsarbeid og arbeider 20%.

Katrine Gjersdal Gjersdal

Stilling: Lærling

Lærlingen vår!

Lene Kristin Standal

Stilling: Barnehagelærer

Lene er barnehagelærar i 100% stilling på skogstrolla. Ho går mentor utdanning i 2018/2019.

Mari Mork

Stilling: Vikar

Mari har vore med oss som vikar i mange år, ho er fast ringevikar, og er mest hos dei litt større borna.

Småtrolla

Ivrine Beate Tryggestad

Stilling: Pedagogisk leder

Ivrine arbeider som pedagogisk leiar på småtrolla i 100% stilling.

Jeanette Kristin Sætre

Stilling: Barnehagelærer

Jeanett arbeider som barnehagelærar på småtrolla i 100% stilling. Ho går mentor utdanning i 2018/2019 og er praksislærar for i år to studentar.

Richel Batugias

Stilling: Kjøkkenassistent

Richel er ein stabil vikar som har vore hos oss lengje. Ho arbeider på alle avdelingane, men er mest hos dei minste borna. Ho er fast kjøkkenassistent frå 1.1 2019.

Andre ansatte

Lisbeth Therese Myklebust

Stilling: Daglig leder
412 72 422
liadal@orstabarnehagen.no

Lisbeth er styrar i barnehagen i 70% stilling. Ho er utdanna barnevernspedagog med videreutdannelse i barnehagepedagogikk, småbarnspedagogikk, leiing og mestring og myndiggjøring.

Gemma Vartdal

Stilling: Renholder

Gemma held barnehagen rein og fin og har jobba i barnehagen i mange år. Ho har fagbrev i renhold.

Arne Nupen

Stilling: Vaktmester

Vaktmester som kjem ved behov.